Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Vítame Vás na našej webovej stránke OZ Žiarska kotlina

VÝZVA č. 01/GPZK/2018 - grantový program OZ Žiarska kotlinaVytlačiť
 

 

Občianske združenie Žiarska kotlina vyhlasuje dňa 30. novembra 2018 výzvu na predkladanie projektov v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) pre opatrenia: 
VA1:  Podpora drobných miestnych poľnohospodárov, potravinárov, remeselníkov        a výrobcov
VA2:  Podpora aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a historických tradícií v regióne a na propagáciu a zachovanie prírodného bohatstva regiónu
VA3: Podpora organizácie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v regióne

Cieľ grantového programu:
Hlavným cieľom grantového programu je prispieť k napĺňaniu cieľov stratégie CLLD:
č. 2. Rozvoj podnikania a tvorba pracovných miest – podporou drobných miestnych            producentov
č. 5. Zvýšenie zapojenia obyvateľov do spoločenského a kultúrneho života -                          podporou  aktivít

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • Aktivita VA1: Podpora drobných miestnych poľnohospodárov, potravinárov, remeselníkov a výrobcov
 • Aktivita VA2: Podpora aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a historických tradícií v regióne a na propagáciu a zachovanie prírodného bohatstva regiónu
 • Aktivita VA3: Podpora organizácie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v regióne

Oprávnené sú iba projekty s miestom realizácie projektu na území pôsobnosti Občianskeho združenia Žiarska kotlina* s výnimkou aktivity propagácie miestnych produktov, tradícií a podujatí, ktorá sa môže realizovať aj mimo územia pôsobnosti OZ.

Oprávnení prijímatelia:

 • obce a mestá na území pôsobnosti OZ
 • občianske združenia pôsobiace/registrované na území pôsobnosti OZ
 • neziskové organizácie pôsobiace/registrované na území pôsobnosti OZ
 • cirkevné organizácie pôsobiace/registrované na území pôsobnosti OZ
 • fyzické osoby podnikatelia aj nepodnikatelia so sídlom, prevádzkou alebo trvalým bydliskom na území pôsobnosti OZ
 • právnické osoby so sídlom na území pôsobnosti OZ

*Územie pôsobnosti Občianskeho združenia Žiarska kotlina zahŕňa takmer celý Okres Žiar nad Hronom, konkrétne tieto mestá a obce: Bartošova Lehôtka, Bzenica, Dolná Trnávka, Dolná Ves, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Horná Ves, Horná Ždaňa, Hronská Dúbrava, Ihráč, Janova Lehota, Jastrabá, Kopernica, Kosorín, Krahule, Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov, Ladomerská Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Lúčky, Lutila, Nevoľné, Pitelová, Prestavlky, Prochot, Repište, Sklené Teplice, Slaská, Stará Kremnička, Trnavá Hora, Vyhne, Žiar nad Hronom

Intenzita pomoci: 
Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 70 %                        Minimálna miera spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov: 30 %

Minimálna a maximálna výška príspevku: 0,00 - 500,00 EUR

Oprávnené výdavky:

 • Aktivita VA1: Podpora drobných miestnych poľnohospodárov, potravinárov, remeselníkov a výrobcov (podpora nákupu materiálu, technológie, služby alebo propagácie  miestnych výrobkov vyrábaných / produkovaných poľnohospodármi, potravinármi, remeselníkmi a inými výrobcami na území pôsobnosti OZ)
 • Aktivita VA2: Podpora aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a historických tradícií v regióne a na propagáciu a zachovanie prírodného bohatstva regiónu (aktivity na zachovanie kultúrnych a historických tradícií regiónu,  propagáciu regiónu a zachovanie prírodného bohatstva regiónu územia pôsobnosti OZ)
 • Aktivita VA3: Podpora organizácie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v regióne (organizácia kultúrnych, spoločenských  a  športových podujatí na území pôsobnosti OZ)

Z časového hľadiska sú v rámci výzvy č. 01/GPZK/2018 oprávnené len výdavky vzniknuté aj uhradené v roku 2019. Vyúčtovanie poskytnuého grantu predkladá prijímateľ do 30 dní po ukončení realizácie projektu, najneskôr však do 31.01.2020.

Rozpočet na výzvu č. 01/GPZK/2018: 
2 000,00 € na každé z troch opatrení, celkovo 6 000,00 €.
V prípade, že by v niektorom z opatrení nedošlo k vyčerpaniu celej alokovanej sumy a v inom opatrení by predložené žiadosti prekračovali alokovanú sumu, môže Výberová komisia OZ Žiarska kotlina rozhodnúť o presune financií medzi jednotlivými opatreniami tak, aby mohlo byť vyhovené čo najväčšiemu počtu žiadateľov.

Termín uzávierky prijímania projektov: 
28. február 2019 do 15:00 hod.

Spôsob predkladania projektov:
Projekt je potrebné predložiť 1 x v tlačenej verzii - doručiť ho môžete poštou, osobne, resp. kuriérom na adresu Občianske združenie Žiarska kotlina, Svätokrížske námestie 265/35, 965 01 Žiar nad Hronom. Projekt je potrebné zaslať zároveň aj v elektronickej verzii na       e-mailovú adresu: manazer@ziarskakotlina.sk -  najneskôr v termíne do 28. februára 2019.

Potrebné tlačivá k výzve nájdete tu

 


 
 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
19.9.2019
ÚvodÚvodná stránka