Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Výkonný výbor

Výkonný výbor je rozhodovacím orgánom združenia a za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu. Vykonáva nižšie uvedené činnosti v súlade so stanovami a internými riadiacimi smernicami: 
-    riadi činnosť združenia  v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia, 
-    volí spomedzi seba a odvoláva predsedu,
-    zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia                                          a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,
-    zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu,
-    zriadi výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor MAS,
-    zabezpečuje výber hodnotiteľov a spôsob ich priradenia k jednotlivým ŽoNFP,
-    vedie zoznam hodnotiteľov,
-    vymenúva a odvoláva členov monitorovacieho výboru,
-    volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút,
-    rozhoduje o prijatí fyzickej, alebo právnickej osoby za člena združenia,
-    zriaďuje kanceláriu MAS, ktorá zabezpečuje manažovanie MAS, realizovanie                      úloh združenia, spravovanie verejných prostriedkov MAS,
-    menuje a odvoláva manažéra MAS.

Výkonný výbor má v súčasnosti 9 členov volených na obdobie dvoch rokov. Vo výkonnom výbore sú zástupcovia verejného sektora, súkromného sektora a občianskeho sektora zastúpení tak, aby ani jedna z uvedených zložiek nemala viac ako 49 % hlasovacích práv. 

Členmi Výkonného výboru OZ Žiarska kotlina sú:

Za verejný sektor:
Ing. Ľubomír Meliš – predseda združenia (starosta obce Sklené Teplice)
Mgr. Daniel Gelien (starosta obce Slaská)
Simona Holicová (starostka obce Horná Ves)
Ing. Juraj Miškovič (prednosta MsÚ Žiar nad Hronom)

Za súkromný sektor:
Peter Minich – podpredseda OZ (Peter Minich – PEMIPO, FO-podnikateľ, SHR)
Ivan Tadian (Ivan Tadian – DREVINKA, FO-podnikateľ)

Za občiansky sektor:
Lucia Beňová (zástupca Obč. združ. Chotár Prestavlky - Horná Trnávka)
Eva Hurtíková (zástupca Občianskeho združenia RAK)
Ing. Erika Crchová (zástupca Občianskeho združenia Hornoveský občan)


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
21.10.2019
ÚvodÚvodná stránka