Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberová komisia

Výberová komisia vykonáva výber ŽoNFP / ŽoPr podľa poradia ich prínosu k plneniu cieľov a zámerov stratégie CLLD a stanovuje výšku podpory. Výberová komisia má minimálne troch členov. Počet členov musí byť vždy nepárny. MAS môže okrem riadnych členov menovať aj náhradníkov členov výberovej komisie. Výkonný orgán MAS menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu na predkladanie projektových zámerov / ŽoNFP / ŽoPr, pričom jednotliví členovia sa môžu opakovať. Členstvo vo výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne, kontrolnom orgáne, monitorovacom výbore združenia a s funkciou štatutárneho orgánu MAS. Výberová komisia pri každom hlasovaní o výbere projektov musí dodržiavať podmienku, že minimálne 50 % hlasov rozhodnutí o výbere projektov patrí partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy.

Členmi Výberovej komisie sú:

Za verejný sektor: 
Ing. Stanislav Rigo (starosta obce Stará Kremnička)
Ján Abrahám (starosta obce Prestavlky) - náhradník
Ing. Katarína Lajčiaková (starostka obce Dolná Trnávka) - náhradník
 

Za súkromný sektor:
Peter Jagoš (SHR)
Ing. Rastislav Uhrovič (zástupca spoločnosti SPORT TREND, s.r.o.) - náhradník

Za občiansky sektor:
Ing. arch. Mária Drblíková (FO)
Ing. Michal Finka (zástupca OZ PROJECT ŽDAŇA) - náhradník
Mgr. Lucia Minková (zástupca OZ Jesienka) - náhradník


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
21.10.2019
ÚvodÚvodná stránka