Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Štruktúra OZ

ORGANIZAČNÁ ŠTURUKTÚRA OZ ŽIARSKA KOTLINA

 

1. Schéma organizačnej štruktúry OZ Žiarska kotlina

  

 

2. Popis štruktúry orgánov OZ Žiarska kotlina vrátane ich činnosti

Orgánmi združenia sú:

  • Valné zhromaždenie
  • Výkonný výbor
  • Výberová komisia
  • Monitorovací výbor
  • Predseda združenia – štatutár
  • Revízna komisia 

 

Štruktúra OZ

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Je tvorené všetkými členmi združenia.
Valné zhromaždenie najmä:
schvaľuje, mení a dopĺňa stanovy združenia, volí spomedzi seba čle ...viac...

Zverejnené 31.1.2017 -VK-


 

Výkonný výbor

Výkonný  výbor je rozhodovacím orgánom združenia a za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu. Vykonáva činnosti v súlade so stanovami a internými riadiacimi smernicami. Volebné obdobie výkonn ...viac...

Zverejnené 31.1.2017 -VK-


 

Výberová komisia

Výberová komisia vyberá projekty, hodnotí a vyberá ŽoNFP, zisťuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve, podáva návrh schválenia alebo neschválenia ŽoNFP a zoradí ŽoNFP podľa výsl ...viac...

Zverejnené 31.1.2017 -VK-


 

Monitorovací výbor

Monitorovací výbor je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie, pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie a správy o monito ...viac...

Zverejnené 31.1.2017 -VK-


 

Predseda združenia

Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý vystupuje v mene združenia  navonok a podpisuje zmluvy. Vo vzťahu k Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 predkladá na PPA protokol o výbere žiadostí ...viac...

Zverejnené 31.1.2017 -VK-


 

Revízna komisia

Revízna komisia  je kontrolným orgánom združenia, ktorá sa za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Má troch členov, pričom každý z nich je volený ako zástupca jedného z troch sektorov - verej ...viac...

Zverejnené 31.1.2017 -VK-


 

Kancelária MAS

Výkonný výbor zriaďuje kanceláriu MAS, ktorá pracuje na základe ním schváleného pracovného a organizačného poriadku a zabezpečuje spravovanie verejných prostriedkov ako aj manažovanie činnosti MAS a r ...viac...

Zverejnené 31.1.2017 -VK-


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
21.10.2019
ÚvodÚvodná stránka