Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Vítame Vás na našej webovej stránke OZ Žiarska kotlina

Správa o hodnotení žiadostí o grant predložených v rámci Grantového programu Občianskeho združenia Žiarska kotlina – výzva č. 01/GPZK/2018Vytlačiť
 

Výsledky hodnotenia žiadostí o grant predložených v rámci výzvy č. 01/GPZK/2018Výsledky hodnotenia žiadostí o grant predložených v rámci výzvy č. 01/GPZK/2018

Výberová komisia Občianskeho združenia Žiarska kotlina na svojom zasadnutí dňa 15. marca 2019 vyhodnotila žiadosti o grant predložené v rámci výzvy č. 01/GPZK/2018, ktorú Občianske združenie Žiarska kotlina vyhlásilo dňa 30. novembra 2018 ako výzvu na predkladanie projektov v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégie CLLD).

O finančnú podporu sa celkovo uchádzalo 15 subjektov -  z toho 7 obcí, 1 občianske združenie, 5 fyzických osôb, 1 príspevková organizácia a 1 základná škola.

Celková požadovaná výška príspevkov na úrovni 7 350,00 EUR presahovala finančné zdroje alokované pre túto výzvu, ktoré boli v rámci schvaľovania Stratégie CLLD odsúhlasené vo výške 6 000,00 EUR na jednu grantovú výzvu.

Výberová komisia bola na začiatku svojho zasadnutia informovaná o počte prijatých žiadostí a o výške žiadaných prostriedkov.

Po náhodnom priradení (žrebovaní) projektov jednotlivým členom komisie nastalo samotné hodnotenie žiadostí, ktoré pozostávalo z prideľovania bodov v rámci jednotlivých hodnotiacich kritérií a ich zaznamenávania do hodnotiacich formulárov.

Po obodovaní všetkých projektov bolo zostavené poradie podľa dosiahnutého počtu bodov a následne bola jednotlivým žiadostiam pridelená výška grantu. Pri stanovovaní výšky grantu pre jednotlivé žiadosti sa prihliadalo najmä k celkovej nápaditosti projektu (jeho výnimočnosti, špecifickosti, netradičnosti), ďalej k jeho prínosu (pre koho a pre aký počet osôb bude realizovaný), či už bol žiadateľovi v predchádzajúcich výzvach poskytnutý grant alebo či projekt prispieva k zachovaniu tradícií a podpore remeselných činností. Na základe prínosu projektu a s prihliadnutím na získaný počet bodov bola jednotlivým žiadostiam pridelená výška grantu. Výška jednotlivých príspevkov bola upravená tak, aby súčet všetkých schválených príspevkov neprekročil alokovanú sumu 6 000,00 EUR.

Úspešným žiadateľom o grant gratulujeme a prajeme im, aby sa im realizácia predložených projektov podarila k ich úplnej spokojnosti!

Prehľad predložených žiadostí ako aj požadovaných a schválených príspevkov nájdete v priloženom súbore:


 
 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
19.9.2019
ÚvodÚvodná stránka