Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Vítame Vás na našej webovej stránke OZ Žiarska kotlina

Správa o hodnotení žiadostí o grant predložených v rámci Grantového programu Občianskeho združenia Žiarska kotlina – výzva č. 01/GPZK/2017Vytlačiť
 

Výsledky hodnotenia žiadostí o grant predložených v rámci výzvy č. 01/GPZK/2017

Výberová komisia Občianskeho združenia Žiarska kotlina na svojom zasadnutí dňa 15. marca 2018 vyhodnotila žiadosti o grant predložené v rámci výzvy č. 01/GPZK/2017, ktorú Občianske združenie Žiarska kotlina vyhlásilo dňa 30. novembra 2017 ako výzvu na predkladanie projektov v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégie CLLD).

O finančnú podporu sa celkovo uchádzalo 21 subjektov -  z toho 9 obcí, 5 občianskych združení, 6 fyzických osôb a 1 podnikateľský subjekt. Zo všetkých žiadateľov o grant v rámci výzvy č. 01/GPZK/2017 len jeden žiadateľ nebol členom OZ. Celková požadovaná výška príspevkov na úrovni 10 040,00 Eur presahovala finančné zdroje alokované pre túto výzvu, ktoré boli v rámci schvaľovania Stratégie CLLD odsúhlasené vo výške 6 000,00 Eur.

Z 21 prijatých žiadostí len jedna žiadosť neobsahovala všetky náležitosti (prílohy), ktoré neboli ani po vyzvaní doplnené, a preto bola táto žiadosť z ďalšieho hodnotenia vylúčená. Po náhodnom priradení projektov jednotlivým členom komisie (žrebovaním) nastalo vlastné hodnotenie žiadostí, ktoré pozostávalo z naštudovania priradených projektov, priraďovania bodov v rámci jednotlivých hodnotiacich kritérií a ich zaznamenávania do hodnotiacich hárkov. Po obodovaní všetkých projektov bolo zostavené poradie podľa dosiahnutého počtu bodov a následne bol každý projekt osobitne prediskutovaný. Na základe prediskutovaných prínosov projektu a s prihliadnutím na získaný počet bodov bola jednotlivým žiadostiam pridelená výška grantu. Výška jednotlivých príspevkov bola upravená tak, aby súčet všetkých schválených príspevkov neprekročil alokovanú sumu 6 000,00 Eur.

V priebehu mesiacov marec a apríl 2018 budú jednotliví žiadatelia o grant vyzvaní zamestnancami kancelárie OZ na podpis Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory z grantového programu OZ Žiarska kotlina, v rámci ktorej budú stanovené podmienky a spôsob čerpania schváleného príspevku.

Úspešným žiadateľom o grant gratulujeme a prajeme im, aby sa im realizácia predložených projektov podarila k ich úplnej spokojnosti!

Prehľad predložených žiadostí ako aj požadovaných a schválených príspevkov nájdete v priloženom súbore:


 
 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
19.9.2019
ÚvodÚvodná stránka