Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Revízna komisia

Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia. Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu. Má troch členov, pričom každý z nich je volený ako zástupca jedného z troch sektorov - verejného, súkromného a občianskeho. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch združenia okrem valného zhromaždenia. Funkčné obdobie revíznej komisie je dvojročné. Revízna komisia  si volí spomedzi seba predsedu, ktorý ju zastupuje navonok. Revízna komisia je oprávnená nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti združenia, kontrolovať hospodárenie združenia, kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Stanovami združenia.

Revízna komisia najmä:
-    preveruje plnenie plánu činnosti združenia, výročnú správu, návrh rozpočtu združenia
     a správu o hospodárení združenia,
-    kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje výkonný výbor resp. valné
     zhromaždenie na zistené nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, 
-    môže požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ak si to vyžaduje
     záujem združenia; pokiaľ tak učiní, je povinnosťou výkonného výboru valné
     zhromaždenie zvolať, 
-    kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,
-    prejednáva a rieši sťažnosti členov,

Členmi revíznej komisie sú:

Za verejný sektor: 
Alena Bugárová  - predsedkyňa revíznej komisie (starostka obce Horná Ždaňa)

Za súkromný sektor:
Róbert Búci (FO – podnikateľ)

Za občiansky sektor:
Eva Hromádková (zástupca občianskeho združenia LUTILIENKA)


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
21.10.2019
ÚvodÚvodná stránka