Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

CLLD

Čo je CLLD?

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“) je nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia. Je založený na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER, doteraz využívan ...viac...


 

Implementácia stratégií CLLD v programovom období 2014 - 2020

Hlavným orgánom zodpovedným za koordináciu prípravy a implementácie CLLD na národnej úrovni je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) z pozície riadiaceho orgánu pre PRV SR 2014 – 2020.
Gestor CLLD spolu s riadiacim orgánom pre IROP vytvorili spoločný orgán na koordináci ...viac...


 

Opatrenie 19 LEADER v rámci PRV SR 2014 - 2020

Podopatrenie:19.1 - Prípravná podpora
Oprávnené sú výdavky súvisiace s formovaním (animáciou) územia pripravujúceho sa na implementáciu nástroja CLLD a výdavky súvisiace s prípravou stratégie CLLD – náklady súvisiace s budovaním kapacít, odborným vzdelávaním a vytváraním sietí s cieľom vyprac ...viac...


 

Oprávnené osi v rámci IROP

Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou – Oprávnené aktivity v rámci implementácie stratégie CLLD
Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou – Oprávnené aktivity v rámci im ...viac...


 

Stratégia CLLD Žiarska kotlina - jedna veľká rodina

Stratégia CLLD Žiarska kotina - jedna veľká rodina tu:download_file_f.php?id=981953
viac...


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
21.10.2019
ÚvodÚvodná stránka