Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Budovanie a vznik OZ

Vznik Občianskeho združenia Žiarska kotlina je výsledkom dlhodobej a systematickej spolupráce troch susediacich mikroregiónov – Mikroregiónu Kremnica a okolie, Mikroregiónu Žiarske Podhorie a Mikroregiónu Hlinické Pohronie, ktoré vznikli v rokoch 1999 – 2000 s cieľom riešiť spoločné problémy a hľadať cesty rozvoja príslušného územia. Občiansky sektor bol v roku 2013 zastúpený 5 partnermi a súkromný sektor 3 partnermi. V roku 2014 pribudol ďalší partner zo súkromného sektora.

V auguste 2013 členovia OZ Žiarska kotlina spoločne zorganizovali prvé kultúrnospoločenské podujatie REGIÓN NÁS SPÁJA, kde jednotliví členovia OZ prezentovali svoju kultúru, gastronómiu a remeslá. V priebehu roka 2014 prebehli stretnutia za účelom aktivizácie územia, informovanosti obyvateľstva, oslovenia subjektov pôsobiacich v regióne (podnikateľských, občianskych, neziskových), vyhľadávania lídrov, vzdelávania a budovania miestnych kapacít: 07.04.2014 sa uskutočnili stretnutia v Hornej Vsi a Starej Kremničke, 16.04.2014 v Sklených Tepliciach a 23.04.2014 v Slaskej. Tiež boli spracované a rozdistribuované letáky o prístupe LEADER, ktoré informovali o základných krokoch nevyhnutných pre jeho úspešnú realizáciu a o možných prínosoch prístupu LEADER pre územie pôsobnosti OZ Žiarska kotlina. Uskutočnené aktivity a otvorenosť OZ pre prijatie nových členov najmä zo súkromného a občianskeho sektora ovplyvnili zloženie členskej základne, ktorú k 15.12.2015 tvorí 88 členov – 35 subjektov (miest a obcí) zastupujúcich verejný sektor a 53 členov zastupujúcich súkromný sektor (z toho 28 podnikateľských subjektov a 25 subjektov občianskeho sektora). Partnerstvo je sektorovo vyvážené: 40 tvorí % verejný sektor a 60 % súkromný sektor vrátane občianskeho. Pri vlastnej tvorbe stratégie CLLD boli dôsledne zapájaní všetci obyvatelia dotknutého územia, ako aj predstavitelia verejného a súkromného sektora.

Na začiatku vlastnej prípravy dokumentu stratégie CLLD boli oslovení všetci obyvatelia regiónu MAS prostredníctvom dotazníkov na vyjadrenie názoru k potrebám územia, hlavným problémom a chýbajúcim službám a infraštruktúre v ich obci/meste a regióne. Dotazníky boli zverejnené prostredníctvom webových stránok jednotlivých obcí a tiež doručené obyvateľom niektorých obcí priamo do ich domácností. Na oslovenie predstaviteľov súkromného sektora boli využité verejné zhromaždenia, na ktoré boli pozývaní predstavitelia súkromného a občianskeho sektora z územia pôsobnosti OZ Žiarska kotlina. Informácie a pozvánky boli zaslané e-mailom spolu na 2 425 adries organizácií v území pôsobnosti OZ.


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
21.10.2019
ÚvodÚvodná stránka